Museion 1. rész

Museion 1. rész

2012.június 4. hétfő

A Museion sorozat bevezető darabja ügynökségünk arc poeticájával indul, amelyben Bíró Csilla, a management vezetője rövid áttekintést ad az elmúlt öt évről.

museion1

Museion 1. rész

2012. 09.22
Feltöltve: 2012.június 4.

Museion 1. rész

A Museion - mai múzeum - szavunk görög eredetije eredetileg a Múzsák védelmező, inspiráló ölében berendezett szellemi műhely elnevezéséül szolgált, ahol a kora Ptolemaiosz-kor legkiválóbb tudományos és művészeti fegyvertényeit véghezvitték az éra legnagyobb szellemi nagyságai. Egy olyan szentélye a Múzsáknak, ahol az örökké kíváncsi, állandóan eredetét és élete értelmét kutató és magyarázni vágyó ember gondolatainak legnemesebb szellemi magjai kicsírázhattak és szárba szökkenhettek. A művészetek,  és a tudomány fellegvára, s annak a korunkra hatalmas ágaival szemet gyönyörködtetővé terebélyesedett fának a termőtalaja, amelynek legzamatosabb gyümölcsei között éppúgy megtaláljuk Dante Divina Comediáját, Shakespeare Hamletjét, mint Raffaello Athéni iskoláját, Kepler Harmonices Mundiját, vagy Liszt Petrarca-szonettjeit. Művészeink sem hálátlanok, s a fa ízletes gyümölcseiért legalább oly ízes riposzt ajándékuk az érdeklődő számára ma, a 21. század második évtizedében.